Συμμετοχή εκπαιδευτικό σε πρόγραμμα Erasmus+ (Οραντέα-Ρουμανία)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “Digital PER_ SEN – Digital Public Educational Resources for Special Educational Needs students” – “Ψηφιακά εργαλεία για τη δημόσια ειδική αγωγή και εκπαίδευση”  πραγματοποιήθηκε μετακίνηση εκπαιδευτικών του σχολείου στην πόλη Οραντέα της Ρουμανίας. Η συγκεκριμένη συνάντηση ήταν και η τελευταία προβλεπόμενη. Στόχο της αποτελούσε η ενημέρωση των εταίρων σχετικά με τη διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Επιπλέον, σε συνέδριο που αφορούσε στις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, παρουσιάστηκε η όλη πορεία και τα αποτελέσματα του έργου. Παράλληλα, δόθηκε η ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να επισκεφθούν δύο εκπαιδευτικά πλαίσια ειδικής αγωγής στην Οραντέα – το ένα εκ των οποίων επαγγελματικό – και να γίνει γόνιμη συζήτηση και ανταλλαγή ιδεών. Τέλος, όλοι οι εμπλεκόμενοι συμφώνησαν ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα υπήρξε μια μοναδική εμπειρία και ευχήθηκαν τα αποτελέσματά του να φανούν χρήσιμα στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα.
 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

Ιστοσελίδα του προγράμματος: https://digitalpersen-erasmus.site/

Facebook του προγράμματος: https://www.facebook.com/Digital-Per_Sen-114115567947742

Μετάβαση στο περιεχόμενο