Το σχολείο μας ιδρύθηκε ως Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Αθήνας 

με το ΦΕΚ 2513/Τ.Β./2016.

Με το ΦΕΚ 2103/19-6-2017 μετονομάστηκε σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο Αθήνας 

και ξεκίνησε την λειτουργία του για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2017-2018.

Εξυπηρετεί μαθητές της Α΄ Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας.

Στεγάζεται σε καινούργιες εγκαταστάσεις επί των οδών Λεωκορίου Διπύλου και Αγίων Ασωμάτων, στο Θησείο.

Το ΦΕΚ ίδρυσης προβλέπει τη λειτουργία 3 τομέων με τις αντίστοιχες ειδικότητες

Τομέας Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας:

1) Αισθητικής Τέχνης

 2) Κομμωτικής Τέχνης

Τομέας Πληροφορικής:

1) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

2) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:

1) Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

2) Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Μετάβαση στο περιεχόμενο