Προσβασιμότητα σχολείου

pink and white box

Γράψτε αν υπάρχουν και ποιες υποδομές κατάλληλες για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς/κηδεμόνες με αναπηρία

Μετάβαση στο περιεχόμενο