Εσωτερική αξιολόγηση

white stage

Tα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης που εξάγονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν. 4692/2020.

Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας (2021-2022)

Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας (2022-2023)

Μετάβαση στο περιεχόμενο