Ενημέρωση σε γονείς και μαθητές για το πρόγραμμα Erasmus+

Στις 22-06-2023 πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του προγράμματος ERASMUS+,που υλοποιήθηκε στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Αθήνας κατά τα σχολικά έτη 2021-22 και 2022-23, σε γονείς και μαθητές του σχολείου μας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο