Ενημέρωση σχολικής κοινότητας για το πρόγραμμα Erasmus+

Την Παρασκευή 28-04-2023 πραγματοποιήθηκε ενημέρωση ολόκληρης της σχολικής κοινότητας (μαθητών και προσωπικού του σχολείου) σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ που υλοποιείται, με τη συμμετοχή του σχολείου μας, από τον Οκτώβριο του 2021.
Πιο συγκεκριμένα, έγινε εκτενής αναφορά στους στόχους του προγράμματος, ενώ μαθητές και εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν ψηφιακά εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού. Ακολούθησε ανοικτή συζήτηση κατά την οποία καταγράφηκαν οι απόψεις μαθητών και εκπαιδευτικών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο